AODPR - Asociatia "ONOARE" a detectivilor particulari din Romania

telefon contact AODPR
AODPR - Asociatia ONOARE a detectivilor particulari din Romania

Investigațiile pot fi de mai multe feluri: de la investigații economice, investigații criminalistice până la investigații medicale sau investigații științifice. Am ținut să precizez acest lucru încă de la început pentru a nu crea confuzii în ceea ce privește domeniul nostru de activitate. Întrucât numele site-ului poate avea semnificații multiple, noi suntem o asociație de detectivi particulari, deci, prin natura profesiei, efectuăm în mod frecvent și investigații. Conform articolului 1 al legii 329/2003,

 • (1) Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată ori altor drepturi si libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:
 • a) conduita și moralitatea publică a unei persoane;
 • b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;
 • c) persoanele dispărute de la domiciliu;
 • d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală în străinătate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;
 • e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.
 • (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
 • (3) Informaţiile obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.

Conform unui alt articol al aceleasi legi :

Art. 13 Detectivului particular, în desfăşurarea activităţii, îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:

 • a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;
 • b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
 • c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;
 • d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
 • e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 

Organizația noastră este una dintre primele asociații de detectivi particulari din România, reprezentată prin președintele Răzvan Miron, membru fondator al “Asociației Onoare a Detectivilor Particulari din România”. De-a lungul anilor, detectivii noștri au colaborat cu agenții din țări precum Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Nigeria, Rusia, etc. Rezultatele investigațiilor fiind întotdeauna un succes. În această profesie factorii externi joacă un rol foarte important, acțiunile detectivilor nefiind singurele care influențează rezultatul final al unei investigații sau supravegheri foto-video. Prin factori externi înțelegem diferitele surse de la care detectivul particular poate obține informații, participanții la trafic (în cazul unei supravegheri foto-video cu mijloace auto) sau chiar relieful unde se desfășoară acțiunea sau condițiile meteo. Lucrând într-o țară unde această profesie a renăscut după o perioadă lungă de comunism, munca detectivilor români este mai grea și datorită “manelizării” acestei profesii, majoritatea populației având o imagine a detectivului foarte deformată. Și anume, în ochii lor, detectivul particular este acea persoană care urmărește doar neveste și soți infideli, un fel de personaj misterios de telenovelă. Deasemeni multe persoane confundă agențiile de detectivi particulari cu societățile de pază și protecție sau chiar agenții de pază cu detectivi particulari. Este adevărat că serviciile prestate de către detectivii particulari nu sunt accesibile oricui, această activitate fiind un serviciu premium ce necesită cheltuieli destul de mari pentru un om cu venituri modeste. În același timp, putem considera că și servicul de taxi, spre exemplu, este un serviciu considerat scump de majoritatea populației. Deși mulți dintre potențialii clienți vor să angajeze “un detectiv particular”, acest lucru este de cele mai multe ori imposibil, deoarece detectivii particulari lucrează în echipe de cel puțin doi, operațiunile de supraveghere foto-video fiind practic imposibil de realizat fără un echipaj de cel puțin doi detectivi particulari și un automobil. Deasemeni. o altă părere greșită a potențialilor clienți este aceea că angajând detectivi particulari, au dreptul să știe în permanență ce anume fac aceștia și în cazul supravegherilor foto-video să aibă în permanență informații despre obiectivul supravegheat. Nimic mai fals. Clientul angajează de obicei o echipă de detectivi pentru un serviciu care poate fi o investigație sau o operațiune de supraveghere foto-video. În nici un caz această relație nu poate deveni una de tip patron-angajat. Clientul fiind de cele mai multe ori într-o stare emoțională delicată poate influența în mod negativ desfășurarea investigației. Această practică este folosită însă de unele agenții de detectivi care, dintr-o slugărnicie nelalocul ei în această profesie, merg după deviza “clientul nostru, stăpânul nostru!” lucru total neprofesional și de cele mai multe ori cu rezultate dezastruoase. Aceste situații sunt tot mai frecvente, în primul rând datorită lipsei de experiență a unor detectivi și ușurinței prin care se poate obține licența de detectiv particular. Conform legii 329/2003 practic orice absolvent de studii superioare, indiferent de domeniul acestora se poate înscrie pentru susținerea examenului de dobândire a calității de detectiv particular.

Asociația “Onoare” a Detectivilor Particulari din România își propune ca împreună să avem standarde cât mai ridicate și să creăm un mediu profesionist pentru detectivii particulari din România.